SEO ще бъде фокусът на маркетолозите по време на рецесията

Новото проучване на Conducto потвърждава, че е важно да продължим да работим върху SEO дори в сегашната ситуация.

Проучването включва 317 маркетингови експерти и мениджъри, представляващи широк спектър от индустрии: B2B (24%), търговия на дребно (12%), здравеопазване (11%), медии (10%) и други (туризъм, потребителски технологии, финанси, застраховане, автомобилна индустрия, електронна търговия и производство).

Бюджетите се намаляват, но целите остават същите

В контекста на епидемията мнозинството от анкетираните очакват бюджетите им да бъдат леко намалени или да останат на същото ниво, а само 20% са ориентирани към „значителни съкращения на бюджета“.

Въпреки това 68% от анкетираните отбелязват, че целите им ще останат същите (32%) или ще бъдат повишени (36%).

86% от анкетираните смятат, че тази година ще бъде по-трудно да https://www.washingtonpost.com/newssearch/?query=SEO оптимизция се постигнат целите си, поради намалени SEO бюджети и други обстоятелства.

На въпроса дали SEO оптимизацията през този период ще бъде по-важна или по-малко важна, 63% от анкетираните отговарят, че значението й ще се увеличи малко (34%) или значително (29%). Само 5% смятат, че значението на оптимизацията за търсачките ще намалее.

Органичното търсене - водещ канал

През изминалата година органичното търсене беше най-ефективният канал за 66% от търговците, последвано от реклама в мрежата за търсене (50%) и имейл маркетинга (50%).

Социалните мрежи са посочени от едва 14% от анкетираните.

Очаква се, че тези становища ще доведат до бъдещи решения, които маркетолозите ще вземат по време на рецесията.

В условията на глобална рецесия, повечето отговорили планират да инвестират повече в SEO и да повишат праговете на ROI за маркетинговите решения. Съкращаването на персонал се планира да извършат само 25% от анкетираните.

image

Данни

Основните констатации от изследването предполагат, че органичното търсене е водещ канал по отношение на ефективността, а SEO е важна тактика в дългосрочен план.

Ако инвестирате в SEO сега, това ще ви позволи да получавате значителни дивиденти, когато кризата приключи.

Изводите, които следват от изследването сами се открояват - ако сега спрете да инвестираме макар и по-ограничен мащаб, после трудно ще се върнете на върха.